Régi és új versek

Saját versek amik a szívemől szólnak, kevenc versek csodás íróktól

fb_img_15248670181998944.jpg
 
Fájdalom
 
Elbújt, nem találom, hagyom
Megyek tovább az útob, megállok
Hátranézek, hátha meglátom.
 
Virágok néznek vissza rám, vádlón
Lehajtom fejem, elmosolyodom.
Így vagytok szépek
Ahogy a szél s a nap csókol
Melegen s szelíden.
 
Újra hallom azt a hangot
Szívem összeszorul, tudom,
Hogy itt vagy valahol, érzem.
 
Távolban sötét fellegek gyülnek,
Sietnék, de megállít egy apró rezdülés
Felnézek de nem látom.
Lépek tovább, de tudom, hogy ott van...
 
Szivárványt látok a fák alatt
Öröm jár át, tudom, várnak
Lépek tovább de a gondolat még megvan...
 
Elbújt! Elbújt!--Kiabál a szivárvány.
Ha megtalálom, összeroskadok
Tudom, hogy közel van, sötétedik
A virágok is sírnak, engem hívnak.
 
Szívem vadul ver, ismerős érzés
Felnézek, s besiklik a szívembe
Nem is kellett keresnem, Ő keresett engem!
 
"Megtalált"--kiállt a szivárvány
Térdre esem, arcomra kiül a kín:
Megtalált a Fájdalom!
Körbeölel, fájó csókot lehel arcomra.
 
Torkom összeszorul, fuldoklom
Múlt árnyai körbetáncolnak
Kezükbe veszik szívemet, s szorítják.
Szemem tágra nyitom, zuhanok...
 
Puha jezek kapnak el, elém jöttek a Szinek
Fájdalom tova suhan, de hallom ám:
" Egyszer megint eljövök"--újra megtalál.....
 
 
Szülinapra Csabának
 
Nap, Hold és a Csillagok
Furán néznek rád e hajnalon.
Kérdeznéd de nincs kitől.
Kérdőn nézel körbe
De választ nem találsz....
Egy dalt sodor a szél, hallgatod
Szíved boldog táncot jár,
Tudod, hogy ez a Nap más.
Én két szót mondok:
Boldog Szülinapot!
Ezt kívánom neked.
 
 
fb_img_15279392544972681.jpg
 
Elmúlt idők
 
Hej! Ha megszólalnának a falak
Elpirulnának a fák
Hosszú évek sóhajait magukba zárják,
Meséket zeng a szél: fényes tornác s ablakok
Minden bujaságot benn tartott.
Virágok ölelték körbe az öreg fát, 
Ének s nyögés szállt ki az ablakon át.
Boldogság s béke angyala lakott itt.
Midőn egy ifjú, tőr az ég felé
A vihar madara végig söpört az öreg fán...
Gyász és üresség e falak alatt...
Egy vándor megpihen az öreg fa gerincén
Pislog kettőt, s újra hallja
Az elmúlt idők énekét.
 
 
Angyalkám
 
Félelem s öröm rezdül bennem
Új élet fogant egy tavaszi reggelen.
Együtt örültünk s hallgattuk a pici szívét
Megértük az első rezdülését.
 
Nőttél s a szívem megtelt örömmel
Megmozdultál s az angyalok táncra perdültek.
Oly távol van még az idő, mikor magamhoz ölelhetlek
Illatodban fürödnék s álmokat szövögetnék.
 
Teltek az órák, napok s hetek
Az öröm egyre jobban bennem remeg.
Pár hét s a karom tárva vár
S énekelhetem az altatók hadát.
 
Egy perc örök idő lett, félelem s rettegés átölelt
Imám nem talált meg senkit...senkit
Korai még, hogy e világra jöttél
Fekete napomra pici fényt hintettél.
 
Fájdalom s bánat volt e pár nap
Mikor pici testedet láthattam.
Remény apró magja sarjadásnak indult:
Kacagásban s örömben leljük majd kedvünk.
 
Egy reggelen fényes angyal jött el érted
Ártatlan lelkedet elvitte a magas égbe.
Itt hagyott minket fájdalomtól kettétörve,
Kérdések között, vérző fájó szívvel.
 
Most itt állok a sírod előtt
Húzol magadhoz, nincsen már erőm...
A fájdalom, s veszteség hatalmas
Az emlék örök s fájdalmas...
 
 
Régi szerelem
 
Elmúltak az évek, régen láttalak
Mikor? Óhh már nagyon régen...
Felnéztem s a szemed engem nézett
Szemed, ugyanúgy mosolygott mint régen.
Nagy, óh de nagy szerelem voltál
De csak plátói amiről Te nem tudtál.
Feletted is elteltek az évek
A nevemet még tudod...nem értem...
Jó volt látni a mosolyod
Mely annak idelyén engem megfogott.
Melegséget s örömöt hoztál e napon
Öröm voltál nekem s boldog e napon.
Jó lenne egyszer összefutni
S a régmúltról beszélgetni.
Meglepetések hada nem ért véget nekem
Mikor másnap újra megláttalak téged.
 
 
A vén diófa
 
Lepihentem az öreg matracra
S csak hallgatom a szelet
Mely a vén diófa ágai közt neszel.
Felnézek az agg fára
Az idő tépte ágára,
S eszembe jut dédapám
Ki ültette hajdanán...
Most levelek közt madár dala szól
Ni ott egy fészek s egy madár vígan búg
Gerlepár s egy új élet dalol.
Ezernyi levél mi bosszúságot okoz
Ősszel, mikor egyesével lehull.
Most hűs szellő járja át zöldjét
Életet adó árnyék s fedél.
Árnyékot adó oltalom
Aljában Kormi alszik s dorombol nagyon.
Hallgatom pici falum zaját
Fűrész hangja alvásra invitál.
De a gyermek sereg megtalált
Hűs habok tárt karokkal vár.
Vén diófa bölcsen hallgat
S helyet ad a hűs lombok alatt.       2018.08.02.
 
 
A Hold
 
Hazafelé, buszon ülve
Fáradtan tekintek a sötétségbe.
Nicsak egy fényes folt
Rám tekint kajánul.
Mintha tudná, hogy rámfér
Egy kis fény vagy melegség.
Pirulva mosolyog
Mintha a poénon nevetne
Mit hangtalanul dobok feléje.
Játszik nevetve, el-elbújik
Csillagokkal is kacérkodik.
Pirosból aranyba öltözik
Mikor egy-egy felhő mögé elbújik.
Teli hassal nevet, kacag
Fény esővel utat mutat.
Vidáman lépkedek haza
Búmat csillagszekérre felraktam.
Messze viszi csillag-úton a sötétbe
Kacajok kísérik a messzeségbe.
Lassan jön a pír vidámsága
Álomfoszlány zsong körbe.
Kacagások halk nesze...oly távol
Buja csókkal továbbtáncol.
Nyugodt álmot szór rám az égbolt,
Holnap újra táncba hív a kacér had,
De most búcsúzik a vidám legény,
Az évszázadok vidám bohóca.              2018.07.31.
 
 
A temető
 
Fáj a karom, nehéz a terhem
Lenézek s mosolyt csal a szememre.
Vagy három tucat virág pihen,
Nyugodt helyre megyünk
Hol az ember megpihen.
Színes kardok pihennek kinyúlva,
Piros, kék, fehér s rózsa
Tarka is akad, meg mályva 
Lassan sétálok, nyugvó nap rámlegyint
Szivárványból szökött színcsík tárul elém.
Se vége se hossza még íve sincs
Csak két-három szín
Meglógott a szivárványról, nézd!
Leteszem súlyos terhem
Válogatom szép csendben.
Egyet ide egyet oda
Négy váza van idestova.
Végzem csendben s öntözök,
Körülöttem virág özön.
Hallgatom a csendet mi körbe ölel,
Nyugodt, csendes és békés
Itt pihennek sokan és oly rég.
Itt pihenek majd én is
Ősökkel körülvett meghitt szentély.      2018.08.04.
 
 
Körhinta
 
Szívem dübörög a basszus ritmusára
Magasan szárnyalokaz akkordok hangjára.
Körbe-körbe visz az álmok szárnya
Lehunyt szemmel gyermekkorba szállva.
A szél átsuhan a ruhámon, megborzong az álom.
A nap körbeöleli az arcomat s vállam
S mosoly sohan át rajtam,
Kitárt karommal átölelem a világot
Magamhoz ölelem a lemenő nap utolsó kincsét.
Lüktet a vérem, forgok körbe-körbe...
Egy apró rezdülés elűzi az álmokat
Lassítok majd megállok...
De nem tágítok.
Újra érzem a lüketést
Elindul a táj, újra szabad a vágy:
Repülni mint a madár.        2018.08.11. Tápszentmiklós: Rock fesztivál
 
 
Őszi reggel
 
Fáradtan nyújtózik a határ
Nyűgösen ébrednek a vén fák.
Álmosan visszabújik a mező,
Köd takaró alá, míg a nap feljő.
Pihenne már a vén fűzfa
De a nap még hívogatja.
Dalos madár szól az ágán
Nyár szavát idézi árván.
Tépett koronáján arany levél csillan,
Lassan levetkőzi s álomba szunnyad.
Most még lomhán ballagó patak dalol
Tavaszról, forró nyárról
Huncut szivárványról...
Lassan tova száll a dal
Puha álmot hagy, s betakar.
Álomba ringatja a vén fűzfát
Mosolyogva, tavasz tündérről álmodik talán.   2018.okóber.16.
 
Évnap
 
Tavasz:
Mint a reggel új ruhával köszönt
Virágba borulnaj a fák
Könnyed színekben pompázik a határ
Selymes zöld, üdén símogat
Madárszó üdén mosolyogtat.
 
Nyár:
Mint a kora délután, erősebb az összhatás
Lágy meleg szellő csókra csábít
Élénk színek táncba hívnak
Nyár gyümölcse éhesen sír a lombok alatt.
 
Ősz:
Mint az este
Bohókás színkavalkád, bálba csábít
Édes, lédús gyümölcsök mint a szerető csókja:
Követelőző, mohó éj ígéretével csábító.
 
Tél:
Mint az éjszaka.
Fáradt tánc után ledobják a fák színes ruháikat
Álomba szenderülnek, köd s pára paplan alatt.
Majd ahogy nő az éj, hó dunnát húz magára
S mély álom köszönt a tájra.     2018.október 20.
 
img_20181220_230728.jpg
 
 Hóember
 
 Fáradtan bandukolva
Véletlen nézek balra
Nem hiszem el amit látok
Csálé ember áll S bámul
Alma szeme nagyra tágult
Röhögőgörcs egyből rám tör.
 
Hógolyótól elhajolva
Szambát járt nyomban.
Fiatal kis legényke
Rosszul mozdult szegényke, 
Nagyot reccsent a fagyban,
Beállt derékkal
Csálén maradt a hóban.
 
Szomorú vigyor van az arcán
Tudja szomorú sorsát.
Ha itt marad eltűnik, 
Alma szeme leesik,
Kalapja is elgurul,
De a háta megjavul.
 
Taxit hívott hát a drága
Telelni indult messzi tájra.
Azóta is vígan ropja
Dereka már jobban bírja.
Vígan él az Észak sarkon
Ha esik a hó, újra itt van.      2018.12.12.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 8
Tegnapi: 8
Heti: 16
Havi: 136
Össz.: 2 275

Látogatottság növelés
Oldal: Új verseim
Régi és új versek - © 2008 - 2019 - magan-versek.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »